نام درس: 8ویژگی جهانی مجری شدن(ویدئو2)


نام مدرس:‌ محمد حسین سروش

در این ویدئو در مورد بیان خوب وبیان موثر صحبت می شود و نکاتی مهم گفته می شود.

قیمت:۵۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است