نام درس: 8ویژگی جهانی مجری شدن(ویدئو6)


نام مدرس:‌ محمد حسین سروش

یک مجری خوب باید بتواند 10 کلمه یا 120 کلمه را دردقیقه  شفاف ادا کند و ادامه توضیحات در ویدئو مشاهده کنید

قیمت:۵۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است