نام درس: اصول و مبانی فیلم نامه نویسی(ویدئو1)


نام مدرس:‌ علی خودسیانی

 علی خود سیانی تعریف هنر و البته هنر فیلم نامه نویسی را در این ویدئو توضیح می دهد.

قیمت:۱۰۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است