نام درس: اصول و مبانی فیلم نامه نویسی(ویدئو2)


نام مدرس:‌ علی خودسیانی

اصول تبدیل شدن به یک نویسنده خوب، در این ویدئو مورد بررسی قرار می گیرد| 1-شروع کنیم به خواندن و....

قیمت:۱۰۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است