نام درس: اصول و مبانی فیلم نامه نویسی(ویدئو3)


نام مدرس:‌ علی خودسیانی

موضوع این ویدئو: فیلم نامه نویسی هم یکی از اجزا تشکیل دهنده  یک دهنر ترکیبی به نام هنر سینما و تلویزیون است.

قیمت:۱۰۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است