نام درس: کارگاه تاریخ تحلیلی سینمای ایران


نام مدرس:‌ جبار آذین

در دوره ی آموزشی «تاریخ تحلیلی سینمای ایران» ، مهارت تحلیل تاریخ سینمای ایران از آغاز تا کنون موردنظر طراحان این دوره است که هنرجویان گرامی پس از گذراندن این دوره می توانند بخشی از تاریخ سینمای ایران را تحلیل و روایت کنند.

سینمای ایران در دوره های مختلف در فرازها و فرودهای زیادی قرار گرفته است که این افت و خیزها حاصل شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بوده است.

مهارت تحلیل تاریخ سینمای ایران از آغاز تا کنون موردنظر طراحان این دوره است که هنرجویان گرامی پس از گذراندن این دوره می توانند بخشی از تاریخ سینمای ایران را تحلیل و روایت کنند.

قیمت:۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است