نام درس: ثبت نام در کارگاه مصاحبه با رسانه(ویژه مدیران،سخنگویان و وزارت خانه ها)


نام مدرس:‌ دکتر اکبر نصرالهی

شرکت در این کارگاه آموزشی برای تمام مدیران یا سخنگویان سازمانها، شرکتها، نهادها،وزاتخانه ها و کسانی که اهل مصاحبه با رسانه های گروهی هستند توصیه می شود.

دکتر نصرالهی رییس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در این دوره مهمترین نکاتی را که یک مسول درباره ی رفتار و گفتگو با خبرنگاران و نمایندگان رسانه های جمعی لازم است بداند،مطرح خواهند کرد و در پایان تک تک شرکت کنندگان در یک محیط آزمایشگاهی در شرایط بازسازی شده ی کاملاً طبیعی با تعدادی خبرنگار مواجه خواهند شد تا آموزه های خود را به بوته ی آزمایش قرار دهند.

قیمت:۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جهت ادامه فرآیند ثبت نام در کلاس باید با حساب کاربری خود به عنوان دانشجو وارد سیستم شوید و در صورت نداشتن حساب کاربری در سایت ثبت نام نمایید
زمان ثبت نام پایان یافته است