دکتر پروانه پیشنمازی

پروانه پیشنمازی سردرودی  
متولد: 1355- تهران 
دارای کد تدریس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی: 902008554
دارای کد تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی: 308157205309501
سوابق تحصیلی
لیسانس: علوم ارتباطات اجتماعی– گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (1378)
فوق لیسانس: علوم ارتباطات اجتماعی– گرایش تحقیق در علوم اجتماعی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (1382)
دکترا: علوم ارتباطات اجتماعی - گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه Peoples Friendship University of Russia (RUDN) – روسیه، مسکو (1392)
سوابق شغلی
- روزنامه نگار روزنامه های: "ایران" ، " قدس" ، "رسالت" ، " توسعه" (1376 – 1378)
- روزنامه نگار و ستون نویس در مجلات: " فیلم"، "فیلم و ویدئو"، " گزارش فیلم" و "دنیای جوانان" (1378 -1381)
- تدریس دروس روزنامه نگاری، گزارش نویسی و ارتباطات انسانی در فرهنگسراها و آموزشگاههای آزاد (1380– 1383)
- خبرنگار گروه اخبار زنان در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) – 1380 تا 1381
- خبرنگار گروه اخبار اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) – 1381 تا 1382
- مشاورامور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرستان ساوه (1382 – 1383)
- موسس و عضو هیات تحریریه مجله تخصصی "راهور" (1382 تا 1386)
- کارشناس امورخبری، روزنامه نگاری و مطبوعاتی در مرکز تحقیقات کاربردی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی (1382 تا 1386)
- کارشناس تحقیق و پژوهش و امور علمی در مرکز تحقیقات کاربردی معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی (1383 تا 1386)
- تدریس در دانشکده راهور، دانشگاه علوم انتظامی (دانشگاه پلیس)- (1384- 1385)
- مشارکت در طراحی و تدوین عناوین دروس و تهیه پیش نویس سرفصل های دروس رشته "فرهنگ ترافیک" در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده راهور دانشگاه علوم انتظامی (1384)
- عضو هیات تحریریه نشریه "مدیریت ترافیک" (1385- 1386)
- کارشناس روابط عمومی در سومین کنفرانس منطقهای مدیریت ترافیک ( آذرماه 1385)
- کارشناس ارتباط با رسانه ها در پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (1386 تا 1393)
- راه اندازی و انتشار اولین خبرنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (1386 تا 1393)
- دبیر بخش خبر و گزارش خبرنامه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (1387 تا 1393)
- تدریس در مقطع کارشناسی رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دماوند (1388 تا 1391)
- تدریس در دانشگاه جامع علمی – کاربردی واحد بنیاد رودکی (91-90)
- تدریس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی؛ واحد 41 ( از سال 1391 تا 1395)
- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال (1394 تاکنون)
- تدریس در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران غرب (1395 تاکنون)
- تدریس در مقطع کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی (1397)
- مدیر اطلاع رسانی و سایت خبری در انجمن علمی مخاطره شناسی ایران ( 1392 تاکنون)
- داوری علمی مقالات یازدهمین، دوازدهمین، سیزدهمین، چهاردهمین و پانزدهمین کنفرانس مدیریت ترافیک در گروه آموزش، فرهنگ و ایمنی ترافیک (1391- 1394؛ شهرداری تهران)
- عضو شورای سیاستگذاری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای (دانشکده فنی دانشگاه تهران؛ 1394)
- عضو شورای راهبردی هشتمین اجلاس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی (دانشگاه علم و صنعت- 1394)
- عضو دپارتمان آموزش های تخصصی جمعیت کاهش خطرات زلزله (از 1394 تاکنون)
- عضو کمیته علمی و داوری سومین و چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE ( تهران، 1394و 1396)
- مدیر پنل آسیب شناسی عملکرد رسانه ها در مدیریت بحران در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE ( تهران، 1396)
- عضو هیات داوران نشریه علمی- ترویجی "پیشگیری و مدیریت بحران"، 1394
- کارشناس پژوهش در پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و مدیریت بحران در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ( 1393 تاکنون)
- دبیر علمی اولین همایش ملی "مخاطرات و رسانه"، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، (تهران، اردیبهشت 1395)
- عضو هیات داوران هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران، (تهران، بهمن 1395)
- عضو هیات داوران هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا (تهران، اردیبهشت 1396)
- مدرس و عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران (تهران، اسفند 1396)
- عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک (تهران، اردیبهشت 1397)
- همکاری با روزنامه های: "ایران"، "همشهری"، "جام جم"، "اطلاعات"، "آرمان"، "اعتماد"، "شرق" و انتشار بالغ بر یکصد گزارش، مصاحبه، مقاله، یادداشت و...
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی
- تحلیل محتوای دو روزنامه " آفتاب یزد" و "رسالت" پیرامون آزادی مطبوعات
- نظرسنجی میزان رضایت مردم از نحوه عملکرد مراکز نقل و انتقالات معاونت راهور ناجا (مرکز تحقیقات کاربردی معاونت راهنمایی و رانندگی)
- جامعه اطلاعاتی، دگرگونی تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی (دو ماهنامه مطالعات رسانهای، مردادماه 1385)
- نقش NGO ها در تامین امنیت عابران پیاده (مقاله در سومین کنفرانس منطقهای مدیریت ترافیک، تهران، نوامبر سال 2006)
- نقش شبکه های اجتماعی وب در تغییر ساختار ارتباطات میان فردی (مقاله در همایش علمی- منطقهای ارتباطات انسانی- آذرماه 1388)
- وظایف روابط عمومی 2 در مدیریت و ارائه خدمات اجتماعی در بحران زلزله (مقاله در همایش بینالمللی روابط عمومی2- آبان ماه 1388)
- کسب مقام اول گزارش نویسی در پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی (انجمن متخصصان روابط عمومی)- اسفند 1388- برای گزارش "زلزله تهران، واقعیتها و فرصتها"
- کسب مقام اول در گروه فعالیتهای فردی کارکنان روابط عمومی در دومین جشنواره روابط عمومیهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای نگارش مقاله "وظایف روابط عمومی 2 در مدیریت و ارایه خدمات اجتماعی در بحران زلزله")
- "ساختارشکنی روابط میان فردی در شبکه های وب"، ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی، تهران- ایران- آبان ماه 1389
- "بررسی نحوه اطلاع‌رسانی در زلزله‌های رودبار و منجیل و بم"، 38 مین مجله علمی- ترویجی پژوهشنامه زلزله شناسی
- "بررسی چالش های اطلاع رسانی و نقش آن در مدیریت بحران زلزله"، ششمین کنفرانس بین المللی زلزلهشناسی، تهران- ایران- اردیبهشت 1390
- "راهبردهای رسانه ای در مدیریت بحران زلزله"، ششمین کنفرانس بینالمللی زلزلهشناسی، 1390 تهران- ایران
- Интернет в системе СМК современного Ирана ارایه و چاپ در کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی وسایل ارتباط جمعی در جهان چندقطبی؛ مسایل، مشکلات و چشم اندازها، 19سپتامبر 2012- مسکو- روسیه
- بررسی وضعیت اطلاع رسانی در زلزله های دوگانه اهر- ورزقان (کنفرانس بین المللی مدیریت بحران- داووس، سوئیس- 1393)
- همکاری در پروژه پژوهشی "مستندسازی خطر زلزله در آذربایجان شرقی در شهر تبریز با هدف درس آموزی برای شهر تهران". 1392 تا 1393؛ مجری: دکتر مهدی زارع؛ کارفرما: معاونت آموزش شهرداری تهران. 1393 تا 1394
- کابرد نظریه های ارتباطی و اقناعی در رشد و توسعه فرهنگ ایمنی در برابر زلزله (هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، اردیبهشت 1394: تهران- ایران)
- ارائه مقاله "فرایند اجتماعی سازی رسانه ها در انتقال هنجارها و ارزش های رانندگی مطلوب و ارتقای فرهنگ ترافیک ایمن با تکیه بر اجرای طرح خط سفید؛ همایش علمی آسمان آبی و زمین پاک"؛ شهرداری تهران، مرداد 1394
- ارائه مقاله "آسیب شناسی عملکرد رسانه ها در پوشش خبری حادثه پلاسکو"، (گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو، دانشگاه تربیت مدرس، فروردین 1396)
- مدیر نشست تخصصی "آسیب‌شناسی عملکرد رسانه‌ها در مدیریت بحران" در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE (دانشگاه تهران، تیر 1396)
- ارائه مقاله "ارتقای نقش خبرنگاران در کاهش خطرپذیری لرزه ای" در چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE (دانشگاه تهران، تیر 1396)
- برگزاری کارگاه آموزشی "راهبردهای نوین اطلاع رسانی روابط عمومی ها در مواجهه با بحران" برای مدیران روابط عمومی سازمان فنی- حرفه ای کشور (تهران، مهر 96)
- عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب (22-23 آبان 96)
- ارائه سخنرانی "لزوم بهره گیری از ظرفیت رسانه ها در ارتقای تاب آوری شهرهای ایران" در همایش تاب آوری محیط زیستی شهرهای ایران (انجمن ترویج علم ایران، آبان 1396)
- ارائه سخنرانی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی چگونه در مورد زلزله کسب اطلاع کنیم در نشست زلزله و آمادگی همگانی (انجمن ترویج علم ایران، دی 1396)
- ارائه سخنرانی"ارزیابی نقش ارتباطات در مدیریت بحران" در کارگاه آموزشی- تخصصی ارزیابی زلزله‌های اخیر و وضعیت تاب‌آوری و ریسک زلزله در ایران” (کمیسیون ملی یونسکو- بهمن 1396)
- ارائه سخنرانی"ارزیابی نقش ارتباطات در مدیریت بحران" در همایش ملی رسانه ها و فناوری اطلاعاتی در خدمت کاهش خسارات بلایای طبیعی ( دانشگاه علامه طباطبایی- اسفند 96)
- ارائه سخنرانی"چالش های اطلاع رسانی در زلزله های اخیر ایران" در کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک (دانشگاه تهران، اردیبهشت 1397)
- برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی "ارتباطات بحران و نحوه صحیح اطلاع رسانی" برای مدیران روابط عمومی بنیاد مسکن سراسر کشور (تهران، شهریور 97)
- ارائه سخنرانی "تغییرات اقلیمی در ایران، الزامات رسانه ای و چالش های آن" در نشست تغییر اقلیم، مدیریت سوانح طبیعی ایران (تهران، مرکز سیاست علمی کشور، آبان 97)
- برگزاری کارگاه آموزشی "نقش روابط عمومی در مدیریت جامع بحران" در هفتیمن کنفرانس سالیانه روابط عمومی (اهواز- استانداری خوزستان، اسفند 97)
- همکاری در پروژه پژوهشی "مطالعه آسیب پذیری و نیازهای سالمندان در زلزله"، مجری: دکتر یاسمین استوار ایزدخواه- پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی (1394)
- همکاری در پروژه پژوهشی "ارزیابی میزان آگاهی و آمادگی مدیران رسانه ها از زلزله، به منظور ارتقای عملکرد سازمان های رسانه ای در بحران"، مجری: فرخ پارسی زاده- پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی (1394- 1395)
- همکاری در پروژه پژوهشی "مطالعه چند شغل منتخب درکاهش خطرپذیری لرزه ای و راهکارهای ارتقای نقش آنها"، مجری: دکتر یاسمین استوار ایزدخواه- پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی (1394- 1395)
- همکاری در پروژه
مقالات علمی پژوهشی:
1. نگاهی به وضعیت رسانه های الکترونیک و روزنامه نگاری آنلاین در ایران و چشم انداز آتی آن (فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات رسانه ای، شماره 20،سال هشتم، بهار 92)
2. کاربرد نظریه انگیزش حمایتی جاذبه ترس برای ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر زلزله (مقاله در مجله علمی- پژوهشی دانش مخاطرات؛ پاییز 93)
3. Disaster Management Aspects of Nepal 25 April 2015, Mw7.8 Earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction. 2015. (Elsevier)
4. بررسی فرایند اطلاع‌رسانی در زلزله‌های دوگانۀ اهر– ورزقان و مخاطرات ناشی از آن (مقاله در مجله علمی- پژوهشی "دانش مخاطرات"، تابستان 1394)
5. چالش ها و راهبردهای اجتماعی آثار رواج شایعه وقوع زلزله (مقاله در فصلنامه علمی- پژوهشی "مطالعات مدیریت راهبردی"، سال هفتم، شماره 25، بهار 1395)
6. میزان آگاهی و آمادگی مدیران رسانه ها از زلزله، به منظور ارتقای عملکرد سازمان های رسانه ای در بحران (مقاله در نشریه علمی- پژوهشی "مدیریت مخاطرات محیطی"، تابستان 1396)
7. بازنمایی اخبار زلزله ماهدشت کرج در مطبوعات کثیرالانتشار کشور (مقاله در نشریه علمی- پژوهشی "مدیریت مخاطرات محیطی"، تابستان 1397)

داوری، مشاوره و راهنمایی پایان نامه
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم منا نامداری، تحت عنوان: بررسی و ارزیابی نقش رادیو در مدیریت سانحه و بحران در مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله- دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران. تیرماه 1394
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد آقای: فرهاد عابدینی، تحت عنوان: بررسی نقش شبکه ی ماهواره ی GEM برفرهنگ جوانان- دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران غرب. 1395
- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد خانم: بهناز غفاری، تحت عنوان: نگاهی به چالش های روزنامه نگاری بحران (با تاکید بر زلزله) و بررسی عوامل موثر در ارتقای پوشش خبری این حوزه از منظر سردبیران و دبیران سرویس حوادث رسانه ها- دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران غرب. 1395
- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیر نظری، تحت عنوان: نقش شبکه تلگرام بر سطح علمی جوانان تهران- دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران غرب. 1395
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مژگان رشیدی، تحت عنوان: کارکرد رسانه ملی در پوشش خبری بحران( پوشش خبری بحران پلاسکو در شبکه خبر)- دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال. 1395
- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی سوری، تحت عنوان: بررسی تطبیقی پوشش اخبار سفرهای استانی دوره اول دولت های نهم و یازدهم (مطالعه موردی: روزنامه های ایران، همشهری ،شرق و رسالت) - دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال. 1395
- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی فتحی، تحت عنوان: نقش اپلیکیشن های موبایلی بر توسعه روزنامه نگاری شهروندی - دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال. 1395
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا آرامی، تحت عنوان: بررسی تطبیقی میزان رضایت شهروندان و کارکنان شهرداری منظقه یک تهران از عملکرد روابط عمومی شهرداری منطقه مذکور- دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال. 1395
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه فریدونی، تحت عنوان: شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر در بهبود عملکرد روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 14 تهران- دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال. 1395
-
تدریس دروس:
اصول روزنامه نگاری، اصول روابط عمومی، خبرنویسی، گزارش نویسی، مصاحبه مطبوعاتی، مبانی ارتباط جمعی، ارتباطات انسانی، ارتباطات شفاهی، روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت روابط عمومی، تحلیل محتوا، حقوق ارتباط جمعی، بحران و رسانه، آمار در علوم اجتماعی و...